Zuiderparkweg 608

3084 LC Rotterdam

   Welkom

Met deze site willen wij u informatie geven over onze Kringgroep, cursussen / trainingen, 

agenda en alle overige feiten die op onze vereniging betrekking hebben.

Boxerkringgroep Rotterdam Zuid is opgericht op 1 april 1985.

Zoals een Boxer bruist van energie, zo bruist ook onze Kringgroep van activiteiten.
 
Naast de training voor de allerjongsten, de pups, zijn er trainingen voor de gevorderde Boxers.
 
Als afsluiting van deze trainingen zijn er tweemaal per jaar examens, 

die afgenomen worden door erkende keurmeesters.
 
Nadere informatie over de trainingen vindt u op deze website
.

Door het jaar heen worden een aantal evenementen georganiseerd.

Hebben wij uw interesse gewekt?
 
Kom dan gerust eens langs op een van onze trainingsavonden.
 
Normaliter zijn wij een half uur voor aanvang van de trainingen op ons terrein aanwezig.
 
Als u ons van tevoren laat weten dat u van plan bent te komen, 

zorgen wij dat de koffie bruin is en dat er iemand beschikbaar is 

die u te woord kan staan en verder kan begeleiden.

Eventueel kunt u een eerste les vrijblijvend meetrainen.

Ongeacht of u een pup of een volwassen hond heeft, bij onze Kringgroep 

kunt u op ieder gewenst moment instromen.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier op onze website.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op, of bezoek ons op een van de trainingsdagen.

U bent van harte welkom!