Charloise Lagendijk 607

3084 LC Rotterdam

 maandag 24 april 2017, Algemene Leden Vergadering, aanvang 20.30. Graag NBC lidmaatschap meenemen!

Met deze site willen wij u informatie geven over onze Kringgroep, cursussen / trainingen, agenda en alle overige feiten die op onze vereniging betrekking hebben.

Boxerkringgroep Rotterdam Zuid is opgericht op 1 april 1985.

Zoals een Boxer bruist van energie, zo bruist ook onze Kringgroep van activiteiten.
 
Naast de training voor de allerjongsten, de pups, zijn er trainingen voor de gevorderde Boxers.

Als afsluiting van deze trainingen zijn er tweemaal per jaar examens, die afgenomen worden door erkende keurmeesters.

Nadere informatie over de trainingen vindt u op de pagina TRAININSTIJDEN.

Door het jaar heen worden een aantal evenementen georganiseerd.

Hebben wij uw interesse gewekt? Kom dan gerust eens langs op een van onze trainingsavonden.
Ongeacht of u een pup of een volwassen hond heeft, bij onze Kringgroep kunt u op ieder gewenst moment instromen.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op, of bezoek ons op een van de trainingsdagen.
U kunt u ook aanmelden via ons AANMELDINGSFORMULIER

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier op onze website.

Home| Contact | Nieuws   faceb